תגית: שמירת טבע

שמירת טבע וג'יפאות – האם בהכרח ניגוד אינטרסים?

ג'יפאים הם בהכרח משמידי טבע ושונאי פקחים? שומרי טבע הם בהכרח "ל'ו צדיקים"? כמה מילים על חיים בצוותא ופשרות הכרחיות

המשך קריאה