אין לי ארץ אחרת

אין לי ארץ אחרת – פרק 1

לך־לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך

המשך קריאה

אין לי ארץ אחרת – פרק 2

והיה זרעך כאפר הארץ ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה

המשך קריאה

אין לי ארץ אחרת – פרק 3

אחרי מסע מפרך בן 40 שנה הם הגיעו אל מפתן הארץ המובטחת ואחד אלוהינו, בצעד מנהיגותי בולט, אך חסר חמלה אנושית, החליט שמשה עשה את שלו ומשה יכול ללכת

המשך קריאה

אין לי ארץ אחרת – פרק 4

מי יודע חשבו הרומאים, אולי צעד זה ינתק סופית את הקשר בין קשי העורף האלה ובין מולדתם

המשך קריאה

אין לי ארץ אחרת – פרק 5

וימשיכו מתי מעט יהודי ארץ ישראל להאמין בדו קיום בשלום עם השכנים המוסלמים ובאהבת לרעך כמוך

המשך קריאה

אין לי ארץ אחרת – פרק 6

שבע שנים לפני שיצא טווין למסעו והוכרז חופש רכישת הקרקעות ברחבי האימפריה העותומאנית נולד בבודפשט פעוט צווחני בשם בנימין זאב הרצל. ואמות הסיפים לא רעדו

המשך קריאה